03 مهر 1400 ساعت 20:33

معرفی شهردار منطقه :

 علی اکبر فدایی

  ارتباط با شهرداری منطقه سفیدار:

  تلفن مستقیم : 56442298

 

Back to Top

Template Design:aron Group