معرفی رئیس سازمان :

حمید رزاقی

  ارتباط با سازمان:

  تلفن مستقیم : 125

  تلفنخانه شهرداری : 4 - 02156213141

  داخلی210

پایگاه اینترنتی:    www.robatkarim125.ir

آدرس : رباط کریم - جنب واحد موتوری شهرداری رباط کریم