06 آذر 1400 ساعت 16:51

 

شرح وظایف معاونت خدمات شهری به شرح زیر می باشد:

 1. تشخيص و تعيين نيازهاي شهر در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي شهرداري درامور مذكور با رعايت اصل تمركززدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌.

 

 2. ابلاغ برنامه‌ها و سياست هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي.

 3. مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و صدور دستورالعمل‌هاي لازم در اين مورد.

 4. بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.

 5. انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به‌منظور شناسايي مشكلات و نارسائي‌هاي موجود و كمك به تنقيح و كارآمدي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط و موردعمل در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي درجهت رفع مشكلات و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به مقامات ذيربط به‌منظور انجام اصلاحات لازم.

 6. تهيه وتدوين طرح‌هاي فوري و ضربتي براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي‌ از حوادث جوي و طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، بارش‌هاي برف و باران و عنداللزوم ضمن هماهنگي با ساير مبادي ذيربط و اجراي آن پس از ابلاغ ازسوي عوامل اجرايي.

 7. انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي خدمات شهري باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي تعيين‌شده.

 8. انعقاد قراردادهاي لازم عمدتاً با سازمان هاي تحت پوشش و در موارد لازم با اشخاص حقوقي و حقيقي ديگر.

 9. صدور مجوزهاي لازم براي شناخت، تعمير، نگهداشت پروژه‌هاي خدمات شهري.

 10. نظارت دقيق و مداوم بر حسن اجراي كليه ضوابط و استانداردها و قوانين و مقررات مرتبط با امور خدمات شهري در سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري.

 11. نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي واحدهاي تحت سرپرستي و راه‌اندازي و هدايت نظام كنترل پروژه درسطح مناطق و سازمان‌ها/ شركت‌هاي تابعه و پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها، مشخص نمودن اشكالات و نارسائي‌ها و كشف علل تاخيرهاي اجرايي.

 12. جذب، نگهداشت و برنامه‌ريزي توسعه منابع مالي مورد نياز واحدهاي تابعه.

 13. مبادله موافقت نامه‌هاي بودجه‌اي، اخذ بودجه جاري و عمراني و نظارت بر هزينه‌كرد صحيح و قانونمند اعتبارات.

 14. جمع‌آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه‌هاي خدمات شهري.

 15. جمع‌آوري، مستندسازي و طبقه‌بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت.

 16. اخذ گزارشات كتبي از واحدهاي تحت سرپرستي به‌منظور كنترل آنها.

 17. تهيه گزارش عملكرد از وظائف محوله و ارائه به مقام مافوق و ذيربط.

 18. تهيه شاخص‌ها و استانداردها و معيارهاي انجام كار در واحدهاي تابعه و مناطق در راستاي ماموريت‌هاي مرتبط و ابلاغ آن و كنترل و نظارت عاليه بر اجراي صحيح معيارها و استانداردهاي مصوب و سنجش مستمر آنها.

 19. تهيه وتدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت و همچنين آينده‌نگر در راستاي تغيير و تحول و توسعه سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه باتوجه به رشد و توسعه تكنولوژي، رشد روزافزون جمعيت و به‌ طبع آن بروزرسانی تغيير و تحول در ساختار فيزيكي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... شهر.

 20. اتخاذ سياست‌ها و تدابير لازم براي بومي‌سازي تكنولوژي‌ها و فناوري‌هاي پيشرفته در ارائه خدمات شهري.

 21. تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي مرتبط با شرايط اضطراري و ايام خاص و مناسبت‌ها و ابلاغ آن براي اجرا به مبادي مربوطه و نظارت عاليه بر عملكرد مناطق همچنين سازمان‌ها، شركت‌هاي تابعه در اين زمينه.

 22. كنترل و نظارت عاليه بر عملكرد ضابطين خاص قضايي در موضوعات مرتبط با خدمات‌شهري.

 23. برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با مأموريت درچارچوب سياست‌هاي شهرداري.

 24. برقراري ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي كشور و همكاري با مؤسسات و مجامع بين‌المللي فعال در امور مديريت خدمات شهري درجهت ارتقاء كمي و كيفي برنامه‌ها و فعاليت‌ها.

 25. انجام مطالعات راهبردي درخصوص بكارگيري ماشين‌آلات مدرن در زمينه‌هاي مختلف خدمات شهري از جمله آتش‌نشاني، جمع‌آوري و حمل و نقل و دفع زباله و ضايعات و... همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي.

 26. نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه موتوري باتوجه به نيازها و مطابق برنامه.

 27. برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مديريت پسماند و اتخاذ سياست‌هاي بهينه در زمينه نحوه محاسبه و اخذ بهاي پسماند و نظارت بر چگونگي هزينه‌ كرد آن.

 28. اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره‌برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت.

 29. برنامه‌ريزي براي بكارگيري روش‌هاي نوين پردازش، بازيافت و تبديل مواد، استحصال، بهره‌برداري و مديريت بهينه فرآورده‌هاي پسماند ازطريق سازمان ها، شركت‌ها و نهادهاي ذيربط.

 30. اجراي سياست تمركززدايي و تهيه برنامه‌هاي لازم جهت واگذاري امور مرتبط با خدمات شهري درقالب برون‌سپاري و يا به بخش خصوصي در سطح سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري و اعمال نظارت عاليه بر اجراي سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي فوق در واحدهاي تابعه.

 31. تهيه و صدور شيوه‌نامه‌ها، نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره‌گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري.

 32. اتخاذ تدابير لازم جهت بهر‌ه‌گيري از روش‌هاي نوين مديريت طرح‌هاي خدمات شهري ازجمله بكارگيري عامل چهارم و شركت هاي هُلدینگ به‌منظور افزايش بهره‌وري و تقويت بخش خصوصي.

 33. اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ اصول توسعه پايدار و حفاظت از منابع زيست‌محيطي و بكارگيري استانداردهاي محيط زيست.

 34. برنامه‌ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي دراجراي امور مرتبط و اجراي برنامه‌هاي آموزشي اعم‌از تخصصي و عمومي جهت شهروندان و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مناطق در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در امور خدمات شهري.

 35. جذب، نگهداشت و ارتقاء و كيفي‌سازي نيروي انساني واحدهاي تابعه و تدوين واجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌ منظور بالابردن سطح دانش فني و علمي كاركنان و مديران تابعه.

 36. نظارت بر حسن عملكرد واحدهاي شهرداري براي جلب مشاركت و تعامل با شهروندان در امور خدمات شهري.

 37. راهنمايي، آموزش و مشاوره به مديران واحدهاي شهرداري در زمينه امور خدمات شهري.

 38. تشكيل جلسات منظم با مديران و احدهاي تابعه به منظور ايجاد هماهنگي كامل بين آنها و صدور دستورات لازم درجهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر و نظارت بر اين امر.

 39. نظارت و بازرسي‌هاي لازم (اعم‌از مداوم و دوره‌اي) از سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و ساير واحدهاي تابعه در مناطق و اخذ گزارش‌هاي ذيربط.

 40. تعيين اهداف و راهبردهاي شهرداري در زمينه ارائه خدمات شهري.

  41. راهبري، هدف‌گذاري و مطالعه و پيش‌بيني نيازهاي شهر در زمينه امور خدمات شهري و تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تأمين تأسيسات و تجهيزات شهر و زيرساخت‌هاي لازم درامور مرتبط با خدمات عمومي و زيست‌محيطي، اقتصاد شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل و صنوف، ايمني و پيشگيري و... در راستاي اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع واسناد بالادستي ازطريق مجموعه تحت پوشش.

 42. سياستگذاري در زمينه حفظ، توسعه و گسترش فضاي‌سبز و جنگلكاري شهر.

 43. راهبري و سياستگذاري در زمينه‌هاي امور زيباسازي و سيما و منظر شهري و هويت‌بخشي به بناها و بافت‌هاي فرهنگي ـ تاريخي شهر.

 44. اتخاذ سياست‌هاي اجرايي لازم درخصوص احداث، توسعه و ساماندهي آرامستان‌هاي شهر.

 45. تهيه و پيشنهاد شرح وظايف واحدهاي تابعه و ارائه به مقام ذيصلاح جهت تصويب.

 46. بررسي و تاييد سازمان و تشكيلات اداري سازمان‌ها و شركت‌ها و همچنين ادارات تابعه.

 47. اعلام نظر درخصوص انتصاب كليه عوامل شاغل در سطوح مديريتي مرتبط با موضوعات خدمات شهري من‌ جمله معاونين امور شهري و فضاي‌سبز مناطق، رؤساي نواحي و ادارات مجموعه تحت پوشش و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته.

 48. ارزشيابي و ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي پيمانكاران مجري ماموريت‌ها و وظايف خدمات شهري و اعلام نظر، رتبه‌بندي و تشخيص صلاحيت متقاضيان شركت‌ در مناقصه‌ها و مزايده‌هاي مرتبط با امور خدمات شهري مطابق با ضوابط مصوب و ابلاغي.

 49. اعلام نظر و تاييد كليه مناقصات و مزايده‌هاي مربوط به امور خدمات شهري درچارچوب آئين‌نامه معاملات شهرداري و همچنين تفويض‌هاي انجام‌شده.

 50. همكاري، هماهنگي و همفكري با ساير حوزه‌هاي ستادي ـ صنفي شهرداري و همچنين ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با وظايف محوله.

 51. انجام ساير اموري كه باستناد تبصره ذيل ماده 54 قانون شهرداري و ساير مقررات مربوطه ازطريق شهردار تفويض و ابلاغ مي‌گردد.

 

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:aron Group