1- نظارت و مدیریت بر عملکرد تاکسیرانی و اتوبوسرانی و سرویس دهی مناسب به شهروندان

۲- هماهنگی و همکاری با معاونت شهرسازی جهت صدور یا عدم صدور مجوز اماکن و اصناف برای راه اندازی شغل مشخص و بررسی از نظر ترافیکی (موقعیت مکانی، فاصله از تقاطع، تامین پارکینگ و ..) با استفاده از ضوابط ترافیکی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری

۳- بررسی و انجام مطالعات آینده نگر (بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت ) جهت پیش بینی مسائل پیش رو و حل مشکلات کوچک و مقطعی بسته به نیاز در جهت روانی بیشتر ترافیک و شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز و پر ترافیک

۴- ایجاد زیرساختهای لازم مطابق با مطالعات انجام شده جهت ایجاد و توسعه مسیرهای ویژه مد حرکتی وسائط نقلیه غیر موتوری (دوچرخه ) و ایجاد سامانه اینترنتی ارائه دوچرخه و خدمات به شهروندان

۵- هماهنگی و همکاری با معاونت اجتماعی و فرهنگی در جهت افزایش و ارتقائ فرهنگ ترافیک و آموزش به مدارس و نظارت بر آموزش اتوبوسرانی و تاکسیرانی ، به رانندگان و سرویسهای مدارس

۶- نظارت و هماهنگی و همکاری با راهنمایی و رانندگی و بزرگراه ها

۷- هماهنگی و همکاری با معاونت خدمات شهری و فضای سبز ، پیش از کاشت درخت و نصب پایه تابلو تبلیغاتی و المانهای شهری در بزرگراه ها و تقاطعات و معابر جهت جلوگیری از کاهش دید تابلوها ، علائم هشداری ترافیکی ، علائم راهنمایی و رانندگی و حفظ شرایط مثلث دید