پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم مراسم تحلیف دو عضو عضو جدید شورای اسلامی شهر رباط كریم برگزار شد
Sunday, July 21, 2024
categorytitle / شورای اسلامی شهر .
  • time : 08:31
  • Date : Tue May 07, 2024
  • news code : 3332
مراسم تحلیف دو عضو عضو جدید شورای اسلامی شهر رباط كریم برگزار شد
با هدف ترمیم پارلمان شهری رباط کریم؛مراسم تحلیف دو عضو علی البدل شورای شهر رباط کریم برگزار شد / با ورود محمدتقی قاسمی لو و بهمن اینانلو، مجدد ترکیب شورای شهر کامل شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم با حضور شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر رباط کریم مراسم تحلیف دو عضو علی البدل پارلمان شهری رباط کریم برگزار شد.
ظهر امروز دوشنبه و در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر رباط کریم، مراسم تحلیف «محمدتقی قاسمی لو و بهمن اینانلو »، از اعضای علی البدل شورای شهر رباط کریم برگزار شد.

news source
اداره روابط عمومی
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0