پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم پویش دوست خوب زمین باشیم
Friday, June 21, 2024
categorytitle / معاونت خدمات شهری .
  • time : 10:12
  • Date : Wed Mar 15, 2023
  • news code : 2833
پویش دوست خوب زمین باشیم
اجرای سومین "پویش دوست خوب زمین باشیم" در راستای طرح استقبال از بهار با حضور سرپرست معاونت خدمات شهر و‌مدیران شهرداری رباط کریم

سومین طرح جهادی و مردمی پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در شهرک اشکانیه در راستای طرح استقبال از بهار با حضور سرپرست معاونت خدمات شهر ، مدیران ،کارکنان بخش های مختلف و خدمات شهر تحت عنوان "پویش دوست خوب من زمین باشیم" اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ، با حضور محسن رحیمی سرپرست معاونت خدمات شهر  و جمعی از کارکنان بخش های مختلف شهرداری و  معاونت خدمات شهر با میزبانی واحد مدیریت پسماند شهرداری ، طرح پاکسازی و جمع آوری زباله های رها شده در شهرک اشکانیه تحت عنوان "پویش دوست خوب زمین باشیم " عملیاتی شد.

news source
اداره روابط عمومی
Average :  5.00 |  Submitted :  1

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0