31 ارديبهشت 1401 ساعت 06:55
Slide Title 1 Slide Title 2 Slide Title 3 Slide Title 4 Slide Title 5

مهندس یونس غفاری
شهردار رباط کریم

فعالیت های شهرداری رباط کریم با هدف توسعه متوازن و با رویکرد عدالت محوری در راستای تامین سرانه های شهری صورت می پذیرد که مشارکت شهروندان یاری رسان خواهد بود.

.......................................

.......................................

.......................................

 

                                           سازمان آتش نشانی  


                
              

                                          

 

 

   

                      

شهرداری منطقه یک ( الارد )                                   شهرداری منطقه دو ( سفیدار )

  پیگیری مکاتبات اداری                               دریافت فرم های اداره روابط عمومی

  خدمات الکترونیکی شهرسازی                         دریافت فرمهای حوزه شهرسازی

 دریافت فیش حقوقی                                ثبت مشکلات و درخواست شهروندان

 

 

Back to Top

Template Design:aron Group