04 تیر 1397 ساعت 16:00

 

 

 

 

*پروژه آسفالت معابر سطح شهر ( اعتبار 1 میلیاردی استانی ) :

محل انجام پروژه : معابر سطح شهر

مبلغ قرارداد : 000/000/000/ 10 ريال

پیشرفت فیزیکی : 60 %

شرح عملیات : زیر سازی و آسفالت خیابان حافظ و فردوسی به مساحت 11200 متر مربع

زیر سازی و آسفالت خیابان 18 متری احداثی آلارد به مساحت 3050 متر مربع

زیر سازی و آسفالت خیابان پهلوان به مساحت 2100 متر مربع

زیر سازی خیابان 10 متری احداثی در خیابان بهاران به مساحت 945 متر مربع

زیر سازی خیابان 12 متری مرحوم علی محمدی در شهرک وحیدیه به مساحت 2600 متر مربع

زیر سازی خیابان شنبه بازار آلارد به مساحت 4280 متر مربع

Back to Top

Template Design:Dima Group