استانداری تهران حکم یونس غفاری،  شهردار منتخب رباط کریم را امضا کرد.


به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ محسن منصوری، استاندار تهران، حکم یونس غفاری به عنوان شهردار رباط کریم را امضا کرد.
غفاری 29 مهرماه با کسب اکثریت آراء شورای اسلامی شهر رباط کریم به سمت شهردار این شهر انتخاب شد.
برای مهندس غفاری به عنوان شهردار جدید رباط کریم ، آرزوی موفقیت ، عاقبت به خیری و سربلندی در پیشگاه خداوند و مردم شریف رباط کریم را داریم.