منوچهر جعفری رییس شورا شد / قاسم زاده سرپرست شهرداری رباط کریم


امروز پنجشنبه۱۴ مرداد؛ اعضای شورای اسلامی شهر رباط کریم جلسه انتخاب هیات رئیسه خود را برگزار کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم، در این مراسم منوچهر جعفری به عنوان رئیس شورا، پریسا ایلانلو به عنوان نایب رئیس شورا، فاطمه برآورده بعنوان خزانه دار و محمود معبودی بعنوان سخنگوی شورا انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه نیز، حشمت الله قاسم زاده، مدیر کنونی اداره حراست شهرداری رباط کریم، بعنوان سرپرست شهرداری رباط کریم انتخاب شد.

در پایان برای اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همچنین سرپرست محترم شهرداری رباط کریم آرزوی موفقیت داریم.