10 آبان 1399 ساعت 09:37

شهردار رباط کریم با اشاره اجرای عملیات گسترده جدول گذاری و آسفالت معابر سطح شهر گفت: از هفته آینده عملیات گسترده ای در حوزه آسفالت معابر خواهیم داشت و در حال حاضر عملیات جدول گذاری در سطح شهر بصورت جهادی در حال اجراست.گفتنی است جدولگذاری خیابان موسی ابن جعفر(ع)، خیابان مطهری، کوچه انقلاب هفتم، کوچه احداثی، خیابان جهاد، کوچه شهید سیفی،
اجرای جدولگذاری آبشناسان، خیابان شهداء شمالی و جنوبی و امامت شمالی و امامت شرقی  و اجرای نهر عرضی به طول ۶۰۰ متر اجرایی شد.

طراحی و اجرا : گروه مهندسی آرون

Back to Top

Template Design:aron Group