جلسه ای با حضور مهندس کاظمی منش، مدیرکل اداره راه آهن استان تهران به همراه مهندس محمدی، معاون فنی و زیر بنایی  راه آهن استان تهران، مهندس فراهی از اداره کل با مهندس ملکشاهی فرماندار رباط کریم، مهندس پارسا شهردار رباط کریم‌، مهندس شهسواری شهردار نصیر شهر، مهندس عرب شهردار پرند، مهندس علیرضا اسکندری و هادی زارعی به نمایندگی از طرف دکتر حاج حسن نوروزی در فرمانداری شهرستان رباط کریم برگزار شد.


در این جلسه ساخت سکوی جدید توقفگاه نصیر شهر و ساختمان آن همراه با روشنایی توسط شهرداری، جدول و آسفالت پیاده روی مسافرین قطار ایستگاه رباط کریم به طرف پل محمد رسول الله(ص) (خیابان داوودیه)، نصب روشنایی مسیر پیاده روی مسافرین رباط کریم، ساخت سالن انتظار مسافرین قطار شهری ریل باس در ایستگاه رباط کریم، نصب تابلو برای  قطار شهری ریل باس در ورودی ایستگاه رباط کریم و نصب پل هوایی برای سکوی دوم ایستگاه رباط کریم، تکمیل سالن انتظار  سکوی پرند همراه با سرویس بهداشتی و اتاقکی برای راه اندازی گیت فروش بلیط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.