صبح امروز، مراسم معارفه رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رباط کریم، با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، معاون خدمات شهری و امور مناطق، معاون حمل و نقل شهرداری رباط کریم و پرسنل این سازمان برگزار و محسن سعیدپور بعنوان رئیس جدید این سازمان معارفه شد.