معاون فرهنگی شهردار رباط کریم از به روزرسانی جلوه‌های بصری ورودی های شهر با هدف انتقال مبانی و مفاهیم فرهنگی و توسعه نمادهای فرهنگی شهر رباط کریم خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم ؛ جعفر کهن با بیان اینکه پیام های دیداری و بصری می‌توانند در القاء امور فرهنگی موثر باشد عنوان کرد ؛ ترویج و توسعه نمادهای فرهنگی و تاریخی شهر رباط کریم با ایجاد نوعی حس بصری می تواند در انتقال مفاهیم و مبانی فرهنگی مفید و موثر باشد.

وی ادامه داد ؛ در همین راستا بیلبوردهای ورودی میدان امام خمینی و ورودی الارد با طرحی از المان های فرهنگی و تاریخی و مضامین جدیدی در حوزه تاریخ و فرهنگ این شهر طراحی و نصب گردیده است.