معاونت فرهنگی شهرداری رباط کریم برگزار می‌کند:همایش ورزشهای صبحگاهی

 هر هفته جمعه ها ساعت ۷ تا ۸:۳۰ صبح
بوستان معلم

با حضور مربی ورزش های صبحگاهی

حرکات کششی ، نرمش صبحگاهی و هوازی               ویژه آقایان

رعایت  پروتکل های  بهداشتی الزامی است