07 آذر 1399 ساعت 08:17

عسگری در ابتدای سخنان خود حضور اصحاب رسانه را قوت قلبی برای مسئولین شهر و شهرستان دانستند!


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ رئيس شورای شهر در ادامه افزود: در مقام نمایندگی مردم شریف کهن شهر رباط کریم و به نمایندگی از همکارانم در کسوت ریاست شورای شهر این کهن شهر عرض میکنم  نهاد پارلمان محلی یک نهاد نظارتی است که فلسفه نظارت در قانون و بند بند اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر دیده شده است. در نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت دولت مردان بیش از بیست سال از عمر آن میگذرد که نظارت بر ادارات به  عهده نمایندگان و منتخبان مردم در شهر سپرده شده است. مدیریت شهری که نظارت به آن بر عهده نمایندگان مردم گذاشته شده با حضور معاونت ها،کارشناسان و ادارات مختلف و با استفاده از اختیارات قانونی و نیز تفویض اختیارات بیشتر از شورا میتوانند به مراجعین پاسخ دهند علاوه بر این ملاقات مردمی هفتگی  شهردار میتواند راهگشا باشد. حضور اعضای شورای شهر در شهرداری و دفتر شهردار از بعد نظارتی و طرح و  پیگیری مسائلی که اولویت و دغدغه مردم بوده است میباشد،البته  نباید باعث شود  که  مردم نتوانند با شهردار دیدار داشته باشند و از ابتدا  تمام تلاشمان این بوده که  تک تک شهروندان و مراجعین بتوانند به راحتی با شهردار دیدار داشته باشند.

عسگری افزود: شورای شهر رباط کریم هر روز  پذیرای مراجعین محترم میباشد و مردم میتوانند با هماهنگی در جلسات علنی شورا شرکت نمایند.

Back to Top

Template Design:aron Group