18 تیر 1399 ساعت 21:47

شهردار رباط کریم گفت: سکوی تخلیه نخاله شهرداری رباط کریم واقع در جاده وهن آباد قبل از اولین دور برگردان  آمادگی دریافت نخاله های ساختمانی شهروندان را دارد.مهندس پارسا ادامه داد: شهرداری رباط کریم به منظور تشویق شهروندان محترم جهت جلوگیری از ریختن نخاله های ساختمانی در سطح شهر، آن را به صورت کاملا رایگان از شهروندان و پیمانکاران ساختمانی با رعایت استاندارد های زیست محیطی دریافت می نماید.

Back to Top

Template Design:Dima Group