03 مهر 1400 ساعت 21:56

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم، مهندس صیفی معاونت خدمات شهر شهرداری رباط کریم گفت: با توجه به شکایت شهروندان و بررسی های به عمل آمده به جهت مغایرتهای بهداشتی و زیست محیطی و عدم رعایت ضوابط فوق توسط متصدی واحد جمع آوری و تفکیک ضایعات و متصدی واحد صنفی کارواش سالار و عدم تمکین به اخطارهای ابلاغ شده شهرداری و با عنایت به طرح موضوع در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و صدور رای تعطیلی مراکز فوق و به استناد دستور اجرای حکم از دادستانی محترم شهرستان رباط کریم در تاریخ ۹۹/۲/۲۸ با حضور ضابط قضایی و مسئولین مربوطه حوزه معاونت محترم خدمات شهری، انضباط شهری و مدیریت پسماند نسبت به اجرای حکم اقدام گردید.

Back to Top

Template Design:aron Group