روابط عمومی جمع اخلاق، هنر و دانش است که ماحصل آن می شود صنعت روابط عمومی و علم ارتباط برقرار کردن با مخاطبین که قطعا عشق باید باشد تا این مهم سرانجامی نیکو داشته باشد؛ باید صادق بود و صبور. 


به ظاهر ، روابط عمومی ها خط کشی برای سنجش عملکرد ندارند و به همین سبب همیشه دست خوش دخالت های نابجا و پیشنهادهای بی دانش میشوند که مدیریت کردن این حجم عظیم کمک های گاها غیر اصولی، خود زمان بر است. 
همیشه مدیران روابط عمومی ها بر این امید بوده اند که نقش پر رنگ روابط عمومی در جایگاه اصلی و قطعی خود دیده شود تا عاملان آن بتوانند با پشتوانه نگاهی درست از سوی مسئولین و مردم بهترین عملکرد را ارائه داده و این امانت را به راستی و درستی انتقال دهند.
روابط عمومی ها به ناچار باید اخلاق مدار باشند چون اگر ذره ای کم کاری کنند یا عملکرد مجموعه ناقص انتقال میابد و یا شنونده اخبار نادرستی دریافت میکند. 
در پایان خدا را شاکرم که با اعتماد مدیریت شهری جناب مهندس پارسا این امانت خطیر بر دوشم نهاده شد تا قدمی کوچک برای شهرم بردارم و همچنین لازم میدانم از همکارانم در اداره روابط عمومی و نیز پرسنل محترم و کوشای شهرداری رباط کریم علی الخصوص رابطین محترم روابط عمومی در حوزه های مختلف مدیریت شهری تشکر کنم که با عملکرد خوب خود و همکاری با مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رباط کریم ، برای آبادانی شهرمان میکوشند.

مسعود بهارلو- مدیر روابط عمومی شهرداری رباط کریم