معرفی رئیس سازمان :

 

 

مهندس هادی اصغری

  ارتباط با سازمان:

  تلفن مستقیم : 56432255

  تلفنخانه شهرداری : 4 - 02156213141

 آدرس : رباط کریم - پارک معلم-سازمان سیما، منظر و فضای شهری