13 تیر 1399 ساعت 13:11

 گزارش تصویری از گام چهارم عملیات گسترده گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر و مناطق به همت نیروهای زحمتکش معاونت خدمات شهر و سازمان آتش نشانی شهرداری رباط کریم

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group