25 خرداد 1400 ساعت 22:03

 گزارش تصویری از گام چهارم عملیات گسترده گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر و مناطق به همت نیروهای زحمتکش معاونت خدمات شهر و سازمان آتش نشانی شهرداری رباط کریم

 

 

 

 

 

 

Back to Top

Template Design:aron Group