22 فروردين 1399 ساعت 19:12

علی عسگری، رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم: شرکت در انتخابات تجلی شکوه همبستگی ملی است علی عسگری رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم، در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات و دادن رای فارغ از هر گونه تعلق و وابستگی به جریانات، مرزبندی ها و سلیقه های سیاسی، یک واجب عمومی است، از تمامی شهروندان کهن شهر رباط کریم درخواست کرد، تا با حضور خود بر سر صندوق های رای، دسیسه‌های تفرقه افکنان و دشمنان ملت ایران را نقش بر آب نمایند.
وی افزود: اکنون باید به انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دوم اسفند ماه برگزار می گردد بانگاهی ملی بنگریم چرا که اکنون ورای آن که چه کسی در انتخابات به عنوان نامزد اصلح به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد، آزمونی مهم و سرنوشت ساز در جهت آن است که نشان می دهد مردم کشور عزیزمان آگاه به مسائل هستند و با رای خود اجازه دخالت به اجانب نخواهند داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما تلاش می‌کنیم تا با شرکت در انتخابات بگوییم که مسائل داخلی ما منوط به تصمیم گیری مردم ما است و هرگز اجازه نخواهیم داد تا دخالت های بی مورد مسیر توسعه و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم در ادامه بیان داشت: مسلماً مردم ولایتمدار و شریف رباط‌کریم همواره در بزنگاه های مهم تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که بینش سیاسی بالایی دارند و با مشارکت در انتخابات سطح بالای  فرهنگی و اجتماعی جامعه شهری رباط کریم را به نمایش گذاشته و این بار نیز این موضوع را به اثبات خواهند رساند.

علی عسگری رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم در پایان بیان داشت:  تقاضا دارم تا فارغ از نگاه فرد گرایانه و حزبی با هدف تحکیم بنیان های حاکمیت ملی و مشروعیت تصمیم گیران و قانونگذاران بر سر صندوق های رای بیایند تا با یاری همدیگر حماسه ای دیگر را رقم بزنیم و مسلماً آثار و برکات آن متجلی خواهد شد و کسانی که با این حمایت ها به مجلس قانونگذاری راه می یابند مسلماً پاسخگوی این اعتماد و همدلی خواهند بود.

Back to Top

Template Design:Dima Group