24 مرداد 1399 ساعت 02:01

 

معرفی شهردار منطقه :

 دکتر محمود بهارلو

  ارتباط با شهرداری منطقه سفیدار:

  تلفن مستقیم : 56442298

 

Back to Top

Template Design:Dima Group