22 فروردين 1399 ساعت 17:56

 

شهردار رباط کریم با اعلام اینکه روند تدوین دستورالعمل اجرایی طرح انضباط شهری در ابعاد مختلف آغاز شده است، گفت: امیدواریم با ورود این طرح، شاهد ارتقاء شاخص های کیفی ارائه خدمات و تحقق هرچه بیشتر و بهتر حقوق شهروندان باشیم

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ اصغر پارسا با اعلام اینکه طرح سامان دهی و انضباط شهری در حال اجرا می باشد، تصریح کرد: یکی از مهم ترین رویکردهای این طرح، ساماندهی وضعیت کنونی فعالیت دستفروشان، بساط گستران و افرادی که به واسطه فروش کالایی در پیاده راه ها سد معبر ایجاد می کنند، است.

 

وی با بیان اینکه ساماندهی روند فعالیت آن دسته از مغازه دارانی که برای عرضه محصولات شان پیاده راه ها را اشغال می کنند از دیگر اولویت های طرح انضباط شهری است، گفت: در نظر داریم به منظور برقراری انضباط اجتماعی هم در زمینه آسان سازی تردد شهروندان و هم نظم بخشی فعالیت های کسبه، وضعیت فعالیت مغازه داران در حریم مغازه ها را نیز سامان دهی کنیم.

 

وی با یادآوری اینکه نگاه شهرداری به دستفروشان، عاری از برخوردهای قهری است، گفت: یکی از اولویت های شهرداری رباط کریم ساماندهی محل تردد عابران پیاده است که این روزها به واسطه فعالیت دستفروشان یا بساط گستران در منطقه با کمی مشکل مواجه شده است. از همین رو در نظر داریم در روند تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی، بتوانیم شرایط و امکاناتی برای این دستفروشان فراهم آوریم.

 

ایشان هدف از شناسایی و تخصیص مکانی مشخص در آینده به دستفروشان را حمایت از فعالیت آن گروه از دستفروشانی عنوان کرد که فاقد امکاناتی همچون مغازه برای عرضه محصولات صنایع دستی یا تولیدی شان هستند تا در روند کسب درآمد این افراد نیز خللی ایجاد نشود.

 

شهردار رباط کریم ساماندهی فعالیت چرخ دستی های سطح شهر را لازمه تحقق اهداف طرح انضباط شهری عنوان و تصریح کرد: تمامی برنامه ریزی هایی که در دست اقدام قرار گرفته اند، برای ایجاد نظم در معابر تهیه و تدوین می شوند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت های شهروندان هستیم.

 

پارسا یکی از مهم ترین مواردی که در زمینه ساماندهی پسماند شهر باید به اجرا درآید را جمع آوری صحیح و به موقع و راس ساعت 9 شب عنوان کرد و افزود: به منظور ایجاد یک نظم اجتماعی در زمینه پسماند، در نظر داریم به نحوه تعبیه مخازن نیز نگاهی دوباره و کارشناسانه داشته باشیم تا اگر لازم است به منظور افزایش کارایی مخازن، جانمایی های مجدد نیز صورت گیرد.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group