24 مرداد 1399 ساعت 02:46

 

مسیر پیش رو دشوار است (بخش دوم)

 

اصغر پارسا- شهردار

سلام...

مردم پس از مطالعه قسمت اول حرفهایم از من مکرر پرسیدند که خوب تو خودت برای پایان رنجها چکار کرده ای؟!!

صادقانه بگویم ؟...تقریبا هیچ..

مهرماه سال جاری شهردار شما شده ام؛ چهارماه، فعالیت شهرداری را سرعت دادیم و به ریل اصلی خود برگردانده ایم، آرامش را به شهرداری تزریق کرده ایم، رابطه معقول و منطقی همراه با محبت و صمیمیت با شورای اسلامی شهر برقرار کرده ایم، به نیروهای بومی و متخصص اعتماد کرده و معاونین را از بین همین نیروها انتخاب کرده ایم، بیش از ۱۶میلیارد از بدهی شهرداری را پرداخت کرده ایم، یک ریال بدهی نذاشته ایم، آسفالت معابر را شروع کرده ایم، لکه گیری های خیابان ها را آغاز کرده ایم، پروژه سردار شهید همدانی را استارت زدیم، پروژه المان یادمان شهدای گمنام آبشناسان را شروع کرده ایم، احداث سراهای محله و سالن های ورزشی را با سرعت به پیش میبریم، پروژه های مناطق منفصل نظارت شده و در حال انجام است، ورودی های شهر طراحی، بهسازی و زیبا خواهد شد، به همت شورای اسلامی شهر چراغ های روشنایی خریداری و شهر بزودی روشن تر خواهد شد، طرح جهادی پاکسازی محلات را آغاز و محله به محله پیش می رویم و...

اما دلم راضی نیست، ویرانی ها زیاد است و رنج ها بیشمار...

بیشتر با شما حرف خواهم زد...

Back to Top

Template Design:Dima Group