16 تیر 1399 ساعت 01:48

طرح جهادی در مناطق داودیه ، رجایی و فرهنگیان با همکاری واحد امور شهر ، واحد پسماند ، واحدامداد ۱۳۷،واحد خدمات موتوری و  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ، شهرداری الارد و شهرداری سفیدار برگزار شد.

گفتنی است در این طرح ۱۵۰ نفر از کارکنان حوزه های مختلف شهرداری رباط کریم مشغول فعالیت و پاکسازی معابر بودند.

Back to Top

Template Design:Dima Group