24 تیر 1399 ساعت 17:35

شهردار رباط کریم نقش مشارکت مردم را در اداره سازمان های خدمات رسان مانند شهرداری را بسیار موثر دانست و خواستار همکاری های بیشتر شهروندان با شهرداری در انجام تعهدات دو سویه شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم ، دکتر سید محمد میرزمانی با بیان اینکه محل درآمد های شهرداری از پرداخت عوارضی است که مردم به واسطه اقدامات اقتصادی شان در سطح شهر پرداخت می کنند ، گفت : همه باید در انجام مسئولیت هایشان متعهد باشند تا شهرداری بتواند خدمات خود را در سطح شهر انجام داده و طرح های عمرانی را تعریف و اجرایی نماید .

وی افزود : ارائه آموزش های شهروندی به صورت جامع و کارآ می تواند زمینه های مناسبی را برای مشارکت شهروندان در امور شهری و همکاري آنان با مسئولان شهری به منظور اداره هرچه بهتر زندگي فراهم کند.

شهردار رباط کریم با اشاره به اینکه حضور سرمایه گذاران مردمی و مشارکت شهروندان خود آن منطقه نقش مهمی در رشد و ارتقا اقتصادی و فرهنگی آن شهر دارد ، خاطرنشان کرد : جذب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاری در سطح شهر از مهم ترین عوامل ایجاد درآمد های پایدار در سطح شهر است که هر چند ایجاد درآمد های پایدار زمان بر است ولی باید بستر آن فراهم گردد.

دکتر میرزمانی تصریح کرد : آنچه می تواند موجب بارور شدن هرچه بهتر عملکرد دستگاه های خدمات رسان باشد، افزایش آگاهی و آشنایی شهروندان با مسائل اجتناب ناپذیر شهر است تا در این راستا بتوان تعهدات هر عضو اجتماع را نسبت به جامعه مشخص و در نهایت پیشرفت همگانی را سرلوحه کار قرار داد .

وی در پایان با اشاره به اهمیت مردم و نقش آن ها در پیشرفت و توسعه شهری و خط ارتباطی میان آن ها و شهرداری اشاره کرد و خاطر نشان کرد : نگاه باید از سوی مردم باشد و کمک کنیم با ارتباط صحیح و انتقال نظرات و پیشنهادات به شهرداری پلی میان مردم و نهاد های اجرایی باشند تا بتوان سرعت بهبود مسایل و پیشرفت روز افزون را هر چه بیشتر در سطح شهر شاهد باشیم .

Back to Top

Template Design:Dima Group