27 خرداد 1398 ساعت 17:15

به گزارش روابط عمومی دفاتر ارتباط مردمی دکتر حاج حسن نوروزی نماینده مردم شریف شهرستانهای رباط کریم وبهارستان متن پیام به شرح زیراست:

بسم الله الرحمن الرحیم

Back to Top

Template Design:Dima Group