27 خرداد 1398 ساعت 17:19

سرای محله #پرندک آماده اجرای عملیات بتن ریزی ستونهای طبقه اول می شود

"با احداث این سرای محله چهار طبقه در کنار سرای محلات #سفیدار و #شترخوار و #کیکاور،  #پانزده_هزار متر مربع به سراهای فرهنگی شهر رباط کریم افزوده می شود که در نوع خود #بی_نظیر است

ضمنا #سالن_ورزشی محله پرندک هم بزودی کلنگ زنی خواهد شد

Back to Top

Template Design:Dima Group