05 فروردين 1398 ساعت 21:58

پروژه #عظیم و #کم_نظیر اصلاح کانالها و معابر انتقال آب محله #پرندک که بصورت همزمان اکثر کوچه های محله #پرندک را در بر گرفته است و به زودی شاهد پایان آبگرفتگی معابر این محله که #سالها باعث ناراحتی شهروندان شده بود خواهیم بود

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:Dima Group