07 بهمن 1399 ساعت 04:46

تمام تیغه بندی ها و اجرای وال پستهای طبقه همکف و اجرای آرماتور برای بتن ریزی ستونهای طبقه اول #پروژه ساختمان خدمات شهری

"احداث این ساختمان معظم در شش طبقه و مساحت کلی ۳۰۰۰ متر مربعی نشاندهنده نگاه ویژه و بلند مدت مدیریت شهری به نوسازی و پیش بینی ساختمانهای اداری شهر علی الخصوص مرکز مدیریت بحران است

 

Back to Top

Template Design:aron Group