طی مراسمی با حضور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران و مسوولین شهرستان رباط کریم ضمن قدردانی از تلاش های شهردار وقت و سرپرست شهرداری  ،مهندس حسین رنجی رسما سکان مدیریت شهری نصیر شهر را عهده دار شد

+گزارش تصویری