ادامه عملیات ساخت پروژه میدان شهید همدانی؛

 

با ساخت این میدان اولین قدم در راستای بهسازی و اصلاح ورودی های شهر برداشته شده و با توجه به احداث کمربندی از میدان ورودی الارد تا شهرک خانه،خودروهایی که قصد عزیمت به سمت پرند،ساوه و... را دارند از این طریق به خارج شهر هدایت میشوند و به این ترتیب شاهد کاهش چشمگیر ترافیک و تسهیل عبور و مرور در محور بلوار نبوت خواهیم بود.