11 آذر 1399 ساعت 00:07

عملیات خاکبرداری و نخاله برداری در محل کارگاه پروژه گلباغ

 

طبق مطالعات و برنامه ریزی های انجام شده و با تکمیل طرح بازگشایی خیابانهای گلباغ و پنج پل که هم اکنون در حال اجرا هستند ترافیک به کناره های شهر منتقل می شود.

 

 

Back to Top

Template Design:aron Group