برگزاری جلسه هماهنگی فرمانده پلیس راهور با مسئولان شهرداری رباط کریم در خصوص رفع نواقص باقیمانده در طرح بازگشایی چهار راه مصلی


 به گفته مهندس صيفی رئيس سازمان مديريت حمل و نقل شهرداری رباط كريم، اين جلسه پيرامون هماهنگی هرچه بيشتر شهرداری رباط كريم با پلیس راهور شهرستان و با حضور سرهنگ جمشیدی، صالحی معاون حمل و نقل، پرنلو معاون عمرانی و قنواتيان مشاور طرح های ترافيكی شهرداری رباط کریم تشكيل شد