27 خرداد 1398 ساعت 17:48

ادامه نخاله برداری ، شخم و تسطیح خاک در لچکی ورودی سفیدار

 

عملیات نخاله وزباله برداری در ناحیه یک الارد در شهرک کیکاور جنب مسجد هم اکنون معاونت خدمات شهری واحد مدیریت پسماند

 

 

هم اکنون بارگیری نخاله زباله در کیکاور کانال معاونت خدمات شهری واحد مدیریت پسماند


 

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group