عملیات پاکسازی و نخاله برداری درنقاط مختلف شهر رباط کریم ادامه دارد

 به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم اصغر کلائی معاونت خدمات شهر شهرداری رباط کریم در گفتگو با خبرنگار ما گفت:بمنظور خدمت شایسته به شهروندان و در راستای ارتقای سلامت شهر ،نیروهای خدمات شهر شهرداری به صورت شبانه روزی تمام سعی خود را بکار می برند تا رضایت شهروندان عزیز رباط کریم را بدست آورند.کلائی در ادامه تصریح نمود:به همین جهت طرح ضربتی و جهادی پاکسازی، تنظیف و شستشوی معابر، برداشت نخاله های اضافه، شستشوی جداول سطح شهر دردو ماه اخیر توسط این معاونت اجرا شده که در ادامه ی این طرح علاوه برپاکسازی و نخاله برداری مرکز زباله وهن آباد که بصورت روزانه انجام می شود طی دو روز گذشته پاکسازی جنب باشگاه آزادگان،خیابان مفتح،خیابان پهلوان،خیابان رجائی و جنب باشگاه شهداء انجام شده است.