24 مرداد 1397 ساعت 01:53

عملیات سنگ فرش پایانه آزادگان به اتمام رسید

مهندس صیفی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری رباط کریم از آخرین مراحل آماده سازی پایانه آزادگان خبر داد و گفت:سنگ فرش پایانه آزادگان به اتمام رسیده است و آماده سازی این پایانه آخرین مراحل خود را طی می کند و با آماده شدن پایانه آزادگان و در راستای روان سازی ترافیک و ساماندهی ایستگاه های تاکسی سطح شهر انتقال 12 ایستگاه تاکسی به این پایانه انجام خواهد شد و بطورقطع با این انتقال شاهد رضایتمندی شهروندان خواهیم بود. وی تأکید کرد: تمام تلاش دکتر میرزمانی شهردارمحترم ساماندهی تاکسی های رباط کریم است به همین منظور پایانه آزادگان راطراحی کرده ایم وبعد از آماده سازی این پایانه و با انتقال 12ایستگاه تاکسی به پایانه، ترافیک کاهش می یابد و روان سازی و پایان بی نظمی در ایستگاه های درون شهری و برون شهری صورت خواهد گرفت ومرکزشهر از یک انضباط خوب و در خورکهن شهررباط کریم برخوردارخواهد شد.

Back to Top

Template Design:Dima Group