24 مرداد 1397 ساعت 01:54

 در راستای بهبود و سیمای بصری و هویت بخشی به میادین شهر رباط کریم‌ اولین فراخوان طراحی المان شهری توسط شهرداری رباط کریم برگزار می شود.

شهرداري رباط کریم در نظر دارد در راستای بهبود سیمای شهری و هویت بخشی به میادین با هدف زیباسازی محیط شهری و معابرعمومی درسطح شهر وايجاد شور و نشاط طراحي و اجراي المان های سطح شهررا ازطریق فراخوان به منظور مشارکت هنرمندان و جوانان علاقمند اجرائی نماید.هدف از اجرای این طرح توسط شهرداری رباط کریم ارتقای کیفیت بصری با درنظر گرفتن چشم اندازها پیاده و محورهای ارتباطی با توجه به معیارهای ایرانی و اسلامی با تاکید برفرهنگ و تاریخ کهن شهررباط کریم است.علاقمندان به مشارکت در این طرح می توانندآثار خود را از تاریخ 22خردادماه لغایت 22تیرماه سالجاری به شهرداری رباط کریم، دبیرخانه کارگروه سیما و منظر شهر ارسال کنند.

Back to Top

Template Design:Dima Group