24 مرداد 1397 ساعت 01:53

جلسه رسمی شورای اسلامی شهر رباط کریم به ریاست محمدحسین بدرلو و با حضور اعضای شورای شهربرگزار شد.

 

اهم مباحث مطرح در این جلسه شده :

1: قرائت نامه ها و لوایح رسیده به شورا

2:بررسی احداث میدان در ورودی آلارد و پرندک

3: بررسی مسائل و مشکلات منطقه آلارد،سفیدار و آبشناسان

4:بررسی وضع موجود فضای سبز سطح شهر

 

Back to Top

Template Design:Dima Group