25 شهریور 1398 ساعت 00:34

بازگشائی چهاراه مصلی از درخواست های مهم شهروندان رباط کریم بود که در حال اجرائی شدن است.

عضو شورای شهر رباط کریم در خصوص بازگشائی تقاطع مصلی عنوان کرد:بواسطه اعتماد مردم و سپردن بارسنگین مسئولیت در شورای شهر و از ابتدای شروع دوران نمایندگیم در پارلمان محلی بطور جد به اتفاق دیگر اعضای شورای شهر پیگیر بازگشائی تقاطع مصلی بودم چرا که این مهم از اصلی ترین درخواست های مردم بوده است.عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهررباط کریم درادامه افزود:بطورقطع این بازگشائی از آن جهت که خواست مردم بوده، مطلوب نظر مردم خواهد بود و برای جلوگیری از برخی موانع پیش رو در بازگشائی تقاطع فوق، باید تهمیدات لازم در نظر گرفته شود تا مردم حلاوت این گشایش را بچشند و اخلالی در روند بازگشائی پیش نیاید.وی یادآور شد:نظر و خواست مردم در تصمیم گیری شورای شهر از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخورداراست و بدون اعتناء به نظر مردم نمی توان خروجی مطلوبی را برای پارلمان محلی متصور شد.عسگری در خاتمه تاکید کرد:مهمترین موضوعات در جلسات  شورا ی شهر باید توجه به دغدغه شهروندان باشد تا با نگاه ویژه به مسائل عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی ضمن کاستن از آسیب های اجتماعی،روحیه نشاط و شادابی را که زمینه رشد هر جامعه ای می باشد در شهر نهادینه شود و هر حرکتی که در این راستا صورت گیرد بسیار مبارک خواهد بود.

Back to Top

Template Design:Dima Group