24 مرداد 1397 ساعت 01:53

 معاون معماری و شهرسازی شهرداری رباط کریم از انجام اقدامات لازم در راستای کاهش مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در این معاونت خبر داد.

مهندس غفاری در حاشیه جلسه مشترک اعضای کمیسیون عمران شورای شهر و انجمن مهندسین شهر رباط کریم در گفتگو با خبرنگار ما گفت:درپروسه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری رباط کریم آنچه ملاک و مدنظر ما می باشد رفاه و آسایش مردم است و به همین دلیل تمام سعی خود را انجام داده ایم تا کاغذ بازی های سابق را کم کنیم و توانستیم ضمن جلوگیری از اتلاف وقت مردم صدور پروانه ساختمانی در معاونت شهرسازی ربا ط کریم را به یک هفته برسانیم.معاون شهرسازی و زیربنائی شهرداری رباط کریم با بیان اینکه همه تلاش همکاران در معاونت شهرسازی توجه به الزامات قانونی و معطوف رسیدگی به امورات ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن خواهد بودگفت:رویه عملکردی ما در هفت ماه گذشته بنا به دستور دکتر میرزمانی شهردار محترم مبنی بر کاهش بروکراسی اداری و احترام به حقوق شهروندی بوده و در همین راستا و طی جلسات مختلف در حوزه شهرسازی توانستیم درارائه خدمت به شهروندان موفق عمل کنیم و با رعایت تمام ضوابط قانونی کمتر از یک هفته پروانه ساختمانی صادر کنیم .غفاری در ادامه افزود:آنچه قانون گذار در فرآیند صدور پروانه ساختمانی پیش بینی و تاکید کرده بخوبی اجرائی کرده ایم و ما نمی توانیم خارج از قانون حرکت کنیم و ضوابط دیگری را اعمال کنیم به همین دلیل اطمینان داریم ساختمان هائی که در شهر ساخته می شود دارای بالاترین کیفیت است.معاونت شهرسازی و امور زیربنائی شهرداری رباط کریم در خاتمه تاکیدکرد: آنچه برای ما مهم است کیفیت بالا درساخت و سازاست به همین دلیل معاونت شهرسازی شهرداری رباط کریم برای ساختمان‌هایی که بر اساس تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ تهران، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص‌، پایان کار صادر نخواهند کرد.

Back to Top

Template Design:Dima Group