24 مرداد 1397 ساعت 01:52

گزارش تصویری ازبرخی اقدامات عمرانی شهرداری رباط کریم در یک هفته گذشته

1:اصلاح هندسی بازگشائی چهار راه مصلی

2:گزارش مصور از عملیات ترمیم و بهسازی اصولی و اساسی زیرگذر شهرک خانه

 

3:سمپاشی درختان سطح شهر توسط  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رباط کریم

 

 

 

4:بارگیری سنگ و راکفیل برای استفاده در زیر گذر پل شهرک خانه

 

Back to Top

Template Design:Dima Group