04 تیر 1397 ساعت 15:59

ورزشکار رباط کریمی رکورد کشور را در طناب زنی سرعت جابجا کرد .

مصطفی زارعی طناب زن رباط کریمی که پیش از این رکورد طناب زنی صد متر سرعت را با زمان ۱۵ ثانیه و ۴۰صدم ثانیه به نام خودثبت کرده بود،موفق شد این بار این مسافت را در ۱۵ ثانیه بپیماید . رضایی مسوول کمیته ثبت رکورد ورزشهای همگانی با بیان اینکه رکورد جهانی این مسافت ۱۴ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه است افزود : تلاش طناب زن رباط کریمی برای جابجایی این رکورد این بار به نتیجه نرسید .مصطفی زارعی همچنین موفق شد رکورد طنابی زنی استقامت را در مسافت ۵ کیلومتر و زمان ۳۶ دقیقه به نام خود ثبت کند . این ورزشکار رباط کریمی می گوید بعد از ماه مبارک رمضان برای جابجایی رکورد جهانی صد مترسرعت تلاش خواهد کرد .وی از کارمندان سازمان آتش نشانی رباط کریم می باشد.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group