25 شهریور 1398 ساعت 00:33

افزایش رضایت مندی شهروندان در دریافت خدمت خوب از حوزه خدمات شهر نهفته است .

علی عسگری عضو شورای شهر رباط کریم:خدمات شهری نوک پیکان شهرداری است و اگر مردم خدمت خوبی در این حوزه دریافت کنند، بطور قطع شاهد افزایش رضایت مندی شهروندان خواهیم بود.وی در ادامه افزود:توجه به مسائل زیست محیطی از دغدغه های من در دوره پنجم است که این مهم را که خواست شهروندان میدانم از طریق تجهیز مناسب و بالا بردن کمیت نرم افزاری و سخت افزاری خدمات شهری دنبال خواهم کرد که نتیجه و خروجی آن بالا رفتن کیفیت خدمات و رضایت مندی شهروندان خواهد شد.

Back to Top

Template Design:Dima Group