24 مرداد 1397 ساعت 01:53

اعظم اسکندری راد عضو شورای شهر رباط کریم با عنوان  مطلب فوق گفت:شهروندان نقش عمده ای در توسعه و آبادانی شهر دارند.

در جلسه رسمی شورای شهر رباط کریم که با حضور تمامی اعضای شورای شهر و بمنظور ارزیابی عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری تشکیل شده بود،اعظم اسکندری راد عضو شورای شهر رباط کریم در این خصوص عنوان کرد:با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و پائین بودن درآمد شهرداریها به سبب افت قابل توجه ساخت و ساز که منجر به تاخیر در تجهیز امکانات و فراهم کردن اسباب مورد نیاز بخش های مختلف در شهرداریها شده,اما خدمات شهری رباط کریم علی رغم وجود برخی کاستی ها عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده و مردم از عملکرد خدمات شهر رضایت دارند.وی در ادامه افزود:مردم فهیم شهر رباط کریم با پرداخت بموقع عوارض نقش عمده ای در آبادانی و توسعه شهر می توانند ایفا کنند ,چرا که این فرصت را به شهرداری میدهند تا در مسیر خدمت بتواند تجهیزات و امکانات مورد نیاز را تامین کند.

Back to Top

Template Design:Dima Group