04 تیر 1397 ساعت 15:57

ازاول خردادماه سالجاری 12ایستگاه تاکسی سطح شهر به پایانه آزادگان انتقال خواهد یافت.

دکتر سید محمد میرزمانی شهردار رباط کریم در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شهرداری گفت: بمنظوررفاه حال شهروندان و درپاسخ به مطالبات چند ساله مردم عزیز رباط کریم،شهرداری نسبت به ساماندهی و جابجائی ایستگاههای تاکسی که سالیان منجر به نارضایتی شهروندان شده بود،اقدام نمود و در همین راستا از اول خردادماه سالجاری 12ایستگاه تاکسی به پایانه آزادگان که در بالای پل محمد رسول الله(زیرگذر داودیه) قرار دارد،انتقال خواهد یافت.شهرداررباط کریم در ادامه افزود:آماده سازی پایانه تاکسی آزادگان‌ پایان پذیرفته و نمازخانه، سرویس های بهداشتی، بحث روشنایی و جانمایی ایستگاههای آن انجام شده و طی چند روز آینده دوازده ایستگاه تاکسی سطح شهر به این پایانه منتقل خواهد شد. شهردار رباط کریم در خصوص دوازده ایستگاه تاکسی که به پایانه آزادگان منتقل خواهد شد ،گفت:ایستگاههای شهریار،کرج ،آلارد،کیکاور،پرندک،انجم آباد،منجیل آباد، فرهنگیان،رجائی ،پادگان 23-33،شهرک خانه و پرند ایستگاهی هستند که ازاول خردادماه به پایانه ایستگاه آزادگان منتقل خواهد شد.دکترمیرزمانی در خاتمه تاکید کرد:با ساماندهی 12 ایستگاه تاکسی، بخش قابل توجهی از وضعیت کیفی تردد در محدوده ایستگاه های تاکسی مرتفع خواهد شد

 

Back to Top

Template Design:Dima Group