04 تیر 1397 ساعت 15:59

حریم اتوبان تهران ساوه و زیر گذر آن خارج از محدوده مصوب و قانونی شهر و در حوزه استحفاظی اداره راه می باشد.

 

بازگشت به خبر درج شده در یکی از کانالها در ارتباط با مصاحبه یکی از کارشناسان اداره راه و شهرسازی شهرستان، موارد به شرح زیر اعلام می شود: طبق طرح تفصیلی مصوب (پیوست) بسیار بدیهی و آشکار است که حریم اتوبان تهران ساوه و زیر گذر آن خارج از محدوده مصوب و قانونی شهر و در حوزه استحفاظی اداره راه می باشد که بارها در این خصوص مکاتبات مختلف با اداره مذکور برای رفع مشکل به عمل آمده است که تاکنون بی نتیجه بوده است. بارها به سبب اهمیت خواسته های مردم برای این شهرداری و رفع مشکل و تسهیل در رفت و آمد شهروندان گرامی و علیرغم عدم پیش بینی چاه جمع آوری آب و سپتیک در زمان ساخت بزرگراه، زیر گذر مذکور توسط شهرداری لکه گیری و ترمیم شده است. در هر صورت همانطور که بیان شد برای رضایتمندی مردم، شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم تصمیم دارند زیرگذر یادشده را بصورت اساسی و با زیرسازی بتنی، حفاری چاه تخلیه آب و ... ترمیم اساسی نمایند که مطالعات اجرای آن آغاز شده است.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم

Back to Top

Template Design:Dima Group