04 تیر 1397 ساعت 15:58

ارتفاء فرهنگ ‌اجتماعی و اهمیت به حقوق شهروندی خواست اصلی شورای شهر است

محمد تقی قاسمی لو رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رباط کریم در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شهرداری گفت: رویکرد و برنامه های کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رباط کریم دردوره پنجم تدوین شده که آموزش شهروندی و ارتقاء فرهنگ اجتماعی سرلوحه این برنامه های می باشد .وی در ادامه افزود:شورای اسلامی شهر رباط کریم نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت خاصی دارد و تا به امروز برنامه های خوبی با تاکید شورای شهر توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی اجراء شده و این مهم ادامه خواهد داشت .قاسمی لو با اشاره به نصب برخی بنرها و اعلامیه های تسلیت در سطح شهر گفت:بزودی طی دستورالعملی نسبت به ساماندهی بنرهای تسلیت اقدامات لازم از سوی متولیان امر در شهرداری صورت خواهد گرفت و پایه های بنری که مزاحمت برای شهروندان ایجاد کرده،اصلاح خواهد شد و از سوی دیگر جانمایی پایه های بنر مختص پیامهای آموزشی،فرهنگی و اجتماعی انجام خواهد شد تا در ارتقاء فرهنگ اجتماعی بتوانیم اقدامات موثری را انجام دهیم .رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رباط کریم در خاتمه تاکید کرد:از تمام فعالین فرهنگی و اجتماعی دعوت میکنم تا شورای اسلامی شهر را در پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی که لازمه نشاط و تحرک اجتماعی است،یاری نمایند

Back to Top

Template Design:Dima Group