04 تیر 1397 ساعت 15:58

علی عسگری عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رباط کریم با اشاره به مطلب فوق گفت:رویکرد فرهنگی مدیریت شهری در دوره پنجم مطلوب بوده و امروز شاهد تحرک خوبی در این قسمت هستیم و برنامه های بسیار خوب و مردم محوری در این زمینه در مدت کوتاه صورت گرفته که می توان به اختتامیهجشنواره نوروز منکه پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد،اشاره کرد

Back to Top

Template Design:Dima Group